Vol 1, No 2 (2013)

April-June 2013

Table of Contents

Original Research Articles

S. Trajkova, I. Panovska Stavridis, A. Stojanovic, G. Petrusevska, D. Dukovski, M. Ivanovski, A. Pivkova Veljanovska, M. Popova Simjanovska, L. Cadievski, L. Cevreska
PDF
47-52
Priya Hilda Dsouza, Maria Kuruville
PDF
53-57
Anuradha Mokkapati, Madhavi Yalamanchili
PDF
58-61
Preeti Goswami, Sarika R. Tigga, Veena Bharihoke
PDF
62-65
Renu Chauhan, Jugesh Khanna
PDF
66-68
Shruti Brahmbhatt, B. M. Sattigeri, Heena Shah, Ashok Kumar, Devang Parikh
PDF
69-72
Abhijit M. G., Anantharaman D, Sumanth Bhoopal, Ranjani Ramanujam
PDF
73-78
D. Suseelamma, S. Deepthi, K. Krishna Chaitanya, H. R. Sharada
PDF
79-82
Devang Parikh, B. M. Sattigeri, Ashok Kumar, Shruti Brahmbhatt
PDF
83-86
Pooja S.K. Rai, Sangita Kamath, Amruta A. Bakshi, Smita A. Deokar, Anita B. Rai
PDF
87-92
M. Punarjeevan Kumar, S. Lokanadham
PDF
93-96
Heena Shah, B. M. Sattigeri, Shruti Brahmbhatt, Parul Singh, Devang Parikh, Ashok Kumar
PDF
97-100
Deepak B. Anap, Chandra Iyer, Keerthi Rao
PDF
101-107
K. P. Ranjan, Neelima Ranjan, Shashi Gandhi
PDF
108-111
Mukesh S. Suvera, Panchshila B. Damor, Shaishav V. Patel
PDF
112-115
Shashwat Nagar, Noopur Nagar, S. S. Nagar, Darshan Mahyawanshi, Girija P. Kartha
PDF
116-122
Mohd. Hafizur Rahman, Md. Ziaul Amin, Matiar Rahman, Mohd. Abdus Satter
PDF
123-128

Case Reports

T. Narayana Rao, T. Parvathi, A. Suvarchala
PDF
129-131
S. Saritha, Gouri ., Sumangala .
PDF
132-137
J. Rajendra Kumar, Mamta B. Kumbhare, Shabana Nazneen
PDF
138-141
Sumesh Raj, G. V. Rajan
PDF
142-144
Nagaraj A. Kagali, G. A. Latha
PDF
145-147
A. Vani, S. Saritha, K. Sangeetha, G. Supriya
PDF
148-152
Jugesh Khanna, Renu Chauhan
PDF
153-155
Aparna VP Kandala, Himabindu Nalluri
PDF
156-164
Mahendra Kumar Shetty, Nagaraj A. Kagali, G. A. Latha
PDF
165-167
Brajesh Mishra, Bhawesh Mishra
PDF
168-172